Sveikiname apsilankius Svetainėje https://duobute.lt !
Siekdami užtikrinti sklandų naudojimąsi šia Interneto svetaine, parengėme Svetainės naudojimo taisykles, kurios besąlygiškai galioja visiems svetainės http://duobute.lt lankytojams ir naudotojams.
Jei lankytojas nesutinka besąlygiškai laikytis visų šių Taisyklių nuostatų, jis neturi teisės naudotis šia Svetaine.

Svetainės turinys

1. Bet kokia šioje Svetainėje pateikta informacija naudojama tik informaciniais tikslais.
2. Už Svetainėje esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Svetainės lankytojas.
3. Visas Svetainės turinys, joje pateikta informacija, patarimai yra bendro pobūdžio, nepritaikyti prie lankytojų individualių savybių, todėl negali būti laikomi profesionalia specialisto konsultacija.
4. Lankytojai patys, o ne Svetainės kūrėjai, prisiima visą atsakomybę dėl žalos, kuri gali kilti jam dėl Svetainėje pateiktos informacijos bei patarimų panaudojimo ar pritaikymo.
5. Visa ir bet kokia informacija Svetainėje, Svetainės turinys nėra ir negali būti laikoma absoliučia tiesa, profesionalia specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar pan., todėl lankytojai, naudodamiesi, vadovaudamiesi ar skleisdami minėtą informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems tretiesiems asmenims, dėl šios informacijos panaudojimo, pritaikymo ar skleidimo.
6. Svetainės kūrėjai nėra ir nebus atsakingi už lankytojų apsaugą nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai veikiančio Svetainės turinio.
7. Svetainės kūrėjai negarantuoja pateiktos Svetainėje informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigoję ir nėra atsakingi už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.
8. Svetainės lankytojai gali naudoti Svetainės turinį tik savo asmeninėms reikmėms.

Asmens duomenys

1. Svetainės lankytojai turi teisę siųsti automobilio pasiūlymo formą, pateikdami prašomus duomenis, kurie nebus matomi Svetainėje viešai, bet bus matomi tik Svetainės kūrėjams:
1. Vardas (pavadinimas arba slapyvardis, nebūtinai sutampantis su tikru lankytojo vardu) – būtinas užpildyti laukelis.
2. Telefono numeris – privalomas pateikti, reikalingas siekiant Skelbimo savininkui operatyviai susisiekti su Svetainės lankytoju.
3. Elektroninis paštas – reikalingas siekiant susisiekti su Svetainės lankytoju, būtinas užpildyti laukelis.
4. Miestas – būtinas užpildyti laukelis.
5. Transporto priemonės aprašymas – reikalingas siekiant suteikti daugiau informacijos Skelbimų savininkams.
2. Svetainės kūrėjai neteikia ir neteiks Svetainės lankytojų duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

Atsakomybės ribojimas

1. Svetainės kūrėjai neprisiima sau jokių įsipareigojimų ar garantijų, susijusių su Svetainės turiniu.
2. Svetainės kūrėjai nėra ir nebus atsakingi už Svetainėje esančios informacijos, turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą bei iš to kilusias neigiamas pasekmes Svetainės lankytojams ar tretiesiems asmenims.
3. Svetainės turinys yra pateikiamas toks, “koks yra”.
4. Interneto svetainės kūrėjai neįsipareigoja, kad svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad svetainė bus apsaugota nuo virusų ir kitų kenksmingų dalykų, kad visi trūkumai bus ištaisyti per trumpą laiką, todėl negali būti atsakingi už bet kokio pobūdžio žalą, kurią gali patirti lankytojų kompiuteris, naudodamasis Svetaine.
5. Interneto svetainės kūrėjai taip pat neįsipareigoja, kad Svetainė bus suderinta su lankytojų kompiuterine įranga, bei nėra atsakingi už Interneto linijas ir įrangą, kuriuos lankytojai naudoja prisijungimui prie Svetainės.
6. Bet kokia medžiaga, kurią savo nuožiūra skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna Svetainės lankytojas, naudodamasis svetaine, yra susijusi išimtinai su Svetainės lankytojo rizika, ir tik jis atsako už žalą, padarytą jo kompiuterinei sistemai.
7. Svetainės kūrėjai nėra ir nebus atsakingi už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti lankytojai, besinaudojantys Svetaine.

Pakeitimai

1. Interneto svetainės kūrėjai turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti Svetainėje esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
2. Svetainės kūrėjai turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti šiose Taisyklėse esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
3. Visi pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje.

 

Į titulinį puslapį